Dokumenty

Dokumenty

Statut przedszkola Pobierz
Procedura współpracy z rodzicami Pobierz
RODO Pobierz
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci Pobierz
Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu Pobierz
Regulamin Przedszkola Publicznego Bajkowy Las w Lesznie Pobierz
Regulamin bezpieczeństwa w Przedszkolu Publicznym Bajkowy las w Lesznie Pobierz
Regulamin organizacji wycieczek Pobierz
Procedura przydziału dzieci do grup oraz łączenia grup w Przedszkolu Publicznym Bajkowy las w Lesznie Pobierz
Wniosek do przedszkola Pobierz
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu Pobierz
Oświadczenie o wielodzietności Pobierz
Oświadczenie o zatrudnieniu/studiowaniu Pobierz