Dokumenty

Dokumenty

Procedura przydziału dzieci do grup oraz łączenia grup w Przedszkolu Publicznym Malowane Żyrafy w Lesznie Pobierz
Procedury bezpieczeństwa w Przedszkolu Publicznym Malowane Żyrafy w Lesznie Pobierz
Regulamin wycieczek i spacerów Przedszkola Publicznego Malowane Żyrafy w Lesznie Pobierz
Współpraca z rodzicami Pobierz
Procedura bezpieczeństwa covid-19 Pobierz

STATUT PRZEDSZKOLA POBIERZ