KONKURS „Znamy rady na niektóre odpady”

Zapraszamy do udziału.

REGULAMIN KONKURSU

„Znamy rady na niektóre odpady”

 1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Publiczne „Bajkowy Las” w Lesznie.
 2. Konkurs plastyczny przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym z  powyższego przedszkola.
 3. Cele konkursu:
 • kształtowanie prawidłowych zachowań i nawyków w zakresie segregacji śmieci;
 • poszerzenie wiedzy w zakresie tematyki ekologicznej;
 • rozbudzenie fantazji oraz kreatywności dzieci;
 • rozwijanie wrażliwości plastycznej.
 1. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej, dotyczącej prawidłowej segregacji śmieci i wykorzystania odpadów.
 2. Sposób i format wykonania prac jest dowolny. Muszą być użyte materiały plastyczne.
 3. Ocenianie prac konkursowych w szczególności podlegać będą następujące kryteria:
 • oryginalność, pomysłowość i estetyka w wykonaniu pracy,
 • samodzielność dziecka przy wykonywanej pracy,
 • zgodność z tematem.
 1. Rodzice mogą, jak najbardziej pomagać w tworzeniu prac na konkurs, jednak prosimy o niewyręczanie dziecka, pozwolenie na samodzielność i rozwój kreatywności i wyobraźni dziecka.
 2. Prace konkursowe można oddawać od 1 czerwca do 14 czerwca
 3. Prace konkursowe należy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka oraz nazwą grupy, do której dziecko uczęszcza. Prace oddajemy do wychowawców grup.
 4. Ogłoszenie wyników odbędzie się do 16 czerwca br., na stronie internetowej przedszkola.
 5. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uznania za udział w konkursie.
 6. Uczestnicy szczególnie wyróżnieni I, II, III miejscem otrzymają dyplomy uznania wraz z nagrodami.
 7. Postanowienia końcowe:
 • zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dn. 4.02.1994 o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie;
 • uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody umieszczania danych w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora.