Kontakt w ważnych sprawach

Szanowni Państwo,

Nasza Placówka dba o komfort i samopoczucie Państwa Dzieci. Zależy nam na tym, by nasi podopieczni czuli się dobrze podczas pobytu w przedszkolu, a Państwo mieli poczucie, że dzieci otoczone są najlepszą opieką.

Bardzo prosimy, w przypadku zauważenia jakichkolwiek niepokojących  sytuacji/zdarzeń ze strony pracowników przedszkola,  o niezwłoczne zgłaszanie w biurze przedszkola i sporządzenie notatki o zaistniałej niepokojącej sytuacji.

Notatka taka powinna posiadać datę oraz podpisy osoby ją składającej, jak również osoby, przy której została ona sporządzona, na przykład świadka zdarzenia. Jeśli jest to możliwe, osoba, której notatka dotyczy, również powinna ją podpisać, jako dowód, że przyjęła do wiadomości, iż zaistniała sytuacja miała miejsca i w określony sposób została przez Państwa odebrana. Notatka powinna zawierać jak najwięcej szczegółów dotyczących danej sytuacji, by w jak najlepszy sposób oddać zdarzenie, które miało miejsce.

Jeśli w biurze nie będzie obecny pracownik przedszkola, lub notatka ta będzie dotyczyć pracownika biura, notatkę taką proszę sporządzić w obecności wychowawcy grupy.

Powyższe postępowanie jest dla nas bardzo ważne, ponieważ chcemy uniknąć wszelkich nieporozumień czy niedopowiedzeń. Zależy nam na zapewnieniu Państwa dzieciom jak i Państwu usług o jak najwyższej jakości.

Z góry dziękujemy za ewentualne zgłoszenia, opisane sytuacje będą szczegółowo wyjaśniane oraz zostaną wyciągnięte z nich wnioski i ewentualne konsekwencje.

W wyjątkowych przypadkach można zgłosić daną sytuację, w danym dniu mailowo na poniższy adres: operator.przedszkola@gmail.com

 

Jeśli są Państwo zadowoleni z opieki i zajęć, które oferuje nasza Placówka, będzie nam bardzo miło o tym usłyszeć. Będzie to również motywacja dla pracowników, którym na pewno miło będzie dowiedzieć się, że ich praca jest przez Państwa doceniana.

 

Z góry dziękujemy za wszelkie informacje.

Z poważaniem Organ Prowadzący