NOWA SZATNIA – WAŻNA INFORMACJA

Dla ułatwienia funkcjonowania placówki w czasie przyprowadzania i odbierania dzieci od 18 stycznia korzystać będziemy tylko z jednej szatni. Prosimy o przyprowadzanie i odbieranie dzieci z wszystkich grup w dużej szatni ( pierwsze wejście).

 

 

Bardzo prosimy Państwa o punktualne przyprowadzanie i odbieranie dzieci z placówki. Nieodpowiedzialne zachowanie jak notoryczne spóźnienia, dezorganizują pracę przedszkola a co najważniejsze negatywnie wpływa to na dzieci będące już w trakcie zajęć.

Nowości w przedszkolu

Właśnie kończą się ferie zimowe 2021, inne niż wszystkie. Nasi podopieczni w większości odpoczywali ale nie nasi pracownicy. Podczas tych dwóch tygodni w naszej placówce trwały prace porządkowe i mały lifting sal z których korzystają dzieci. Wszystko to dla lepszego komfortu pobytu przedszkolaków w salach i lepszej zabawy. Zapraszamy do obejrzenia jak wygląda przedszkole od środka.

GALERIA PRZEDSZKOLA

Monitoring placówki

W trosce o bezpieczeństwo dzieci, pracowników i Państwa, Przedszkole Publiczne Bajkowy Las w Lesznie wprowadza z dniem 16 grudnia 2020 r. monitoring.

 

K L A U Z U L A   I N F O R M A C Y J N A
Administratorem systemu monitoringu jest Przedszkole Publiczne Bajkowy Las w Lesznie
przy ul. Jana Kazimierza 1b, 64-100 Leszno.

Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników na obszarze monitorowanym: wejście do przedszkola, teren ogrodu przedszkolnego, szatnie przedszkolne, korytarze, klatka schodowa. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których wychowankom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarnohigienicznych.

Podstawą przetwarzania danych w systemie monitoringu jest art. 6 ust 1 lit c) RODO w związku z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r – Prawo oświatowe. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie do 2 tygodni. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do jej danych osobowych Zgłoszenie żądania realizacji prawa dostępu należy dokonać w biurze przedszkola.
Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu mailowego: biuro@bajkowylas.com

Jasełka online

Grupa Jeżyki z Przedszkola Publicznego Bajkowy Las ma zaszczyt zaprosić Państwa na Jasełka online 21 grudnia o godz.12:00.

Zaproszenie na świąteczny taniec

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Świąteczny Taniec przedszkolaków, który odbędzie się 18 grudnia
o godzinie 12:50 na placu przedszkolnym.

Widzów prosimy o ustawianie się od strony miejskiego placu zabaw, zachowanie dystansu i noszenie maseczki.

 

W tym dniu rodziców odbierających swoje pociechy, prosimy o nie parkowanie na terenie przedszkola ze względów bezpieczeństwa oraz na czas pokazu tanecznego prosimy o niewchodzenie na teren przedszkola a dołączenie do widzów po stronie miejskiego placu zabaw.

WAŻNE. Dla zachowania jak największego poczucia bezpieczeństwa dzieci prosimy odbierać dopiero po wejściu do budynku.

PAMIĘTAJCIE! DZIECI LICZĄ NA PAŃSTWA OBECNOŚĆ