Nieobecność dziecka

Drodzy Rodzice przypominamy, że zgodnie z umową zawieraną z Przedszkolem Publicznym Bajkowy Las w Lesznie opłaty za wyżywienie i pobyt niepobierane są w przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka, nie pózniej niz danego dnia do godziny 7:00 poprzez wysłanie sms-a na numer: 536-877-113. Prosimy też o sprecyzowanie okresu nieobecności, np.:

Jana Kowalskiego z Biedronek nie będzie 12.09.2020    lub      Jana Kowalskiego z Biedronek nie będzie od 12 do 15 września.

Dziękujemy

Umowa w sprawie korzystania z usług Przedszkola Publicznego Bajkowy Las w Lesznie

§ 3

………………..

Opłaty za świadczenia przedszkolne oraz wyżywienie nie są pobierane w przypadku nieobecności dziecka. Za dzień absencji rozumie się nieobecność dziecka zgłoszoną do godziny 7:00 poprzez wysłanie wiadomości sms na numer 536-877-113