Plan dnia

Plan dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Przedszkole otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-17:00. Staramy się, aby plan dnia był dopasowany do potrzeb rozwojowych dzieci, pogody, pory roku oraz kalendarium miesięcznego (wycieczki, przedstawienia).

Podstawa programowa w naszym przedszkolu realizowana jest w godzinach 8:00-13:00.

6:30 – 8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie  utworów literatury dziecięcej. Opowiadanie historyjek obrazkowych. Prace porządkowo – gospodarcze.
8:00 – 8:30 Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu. Prace porządkowe w sali, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania; w starszych grupach religia.
8:30 – 9:00 Śniadanie. Czynności higieniczne
9:00 – 11:00 Zajęcia edukacyjne w sali i na powietrzu kierowane i niekierowane prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy i zajęcia  ruchowe, muzyczne, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.
11:00 – 11:30 Czynności samoobsługowe i higieniczne,  przygotowanie do II śniadania

II śniadanie;

11:30 – 13:00 Przygotowanie do leżakowania. Doskonalenie czynności samoobsługowych. Odpoczynek na leżakach.  W starszych grupach praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, zabawy w kącikach zainteresowań, prace nauczycieli o charakterze obserwacyjnym; Zajęcia taneczne
13:00 – 13:30 Prace porządkowo-gospodarcze  Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu. Czynności higieniczne. Przygotowanie do obiadu.
13:30 – 14:00 Obiad. Czynności higieniczne
14:00 – 17:00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy paluszkowe, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci;