Rozkład dnia

Rozkład dnia

Przedszkole otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-17:00. Staramy się, aby rozkład dnia był dopasowany do potrzeb rozwojowych dzieci, pogody, pory roku oraz kalendarium miesięcznego (wycieczki, przedstawienia).

Podstawa programowa w naszym przedszkolu realizowana jest w godzinach 8:00-13:00.

6:30 – 8:15 Zabawy w kącikach zainteresowań, praca dzieci indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie, zabawy ruchowe.

 

8:15 – 8:30 Zabiegi higieniczne – przygotowanie do pierwszego śniadania, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów.
8:30 – 9:00 Śniadanie – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

 

9:00 – 9:45 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.
9:45 – 10:00 Gry i zabawy ruchowe.
10:00 – 10:30 Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

 

11:15 – 11:30 Zabiegi higieniczne – przygotowanie do obiadu.
11:30 – 12:00 Obiad.
12:00 – 12:45 Odpoczynek w formie leżakowania: grupa 3 latków.
12:00 -13:15 Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp. Zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, rysowanie.
13:15 – 13:30 Zabiegi higieniczne– przygotowanie do posiłku.
13:30 – 14:00 Zupa
14:00 – 15:00 Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, prace wyrównawcze, indywidualne, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne .
15:00 – 15:10 Zabiegi higieniczne – przygotowanie do podwieczorku
15:10 – 15:30 Podwieczorek
15:30 – 17:00 Utrwalanie wiadomości poprzez zabawę. Bajkoterapia, muzykoterapia, ćwiczenia relaksacyjne. Prace porządkowe w sali. Rozchodzenie się dzieci.