Pobyt od września informacja.

Drodzy Rodzice w związku z planowaniem optymalnej organizacji zajęć prosimy o zwrotną informacje zwrotną drogą mailową z godzinami pobytu dziecka w przedszkolu od września 2021. 

Imię i nazwisko dziecka, pobyt od godz. ……………………………. do godz. …………………………

Przypominany,   że zgodnie z Uchwałą Nr XXX/377/2016 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach. (Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 10.01.2017 r. poz. 461),  każda rozpoczęta godzina wykraczająca poza podstawę programową (8:00-13:00) płatna jest złotówkę. Dzieci zapisujemy na pełne godziny. np. 7:00-15:00