Procedury i regulaminy.

Drodzy Rodzice

Znajomość podstawowych zasad bhp, regulaminów i procedur przez pracowników ale również rodziców, jest warunkiem bezpiecznego i szczęśliwego pobytu dziecka ws przedszkolu. Rodzice zobowiązani są znać i przestrzegać postanowień procedur  regulaminów obowiązujących w przedszkolu do którego uczęszcza dziecko.

W zakładce O NAS/ DOKUMENTY dostępne są obowiązujące procedury i regulaminy. Prosimy o zapoznanie się z dokumentami.

Dokumenty

Procedury wchodzą w życie z dniem 01 września 2021r