Rada Rodziców

UWAGA RODZICE !!!

Na posiedzeniu w dniu 24.09.2020 r.

Rada Rodziców

ustaliła kwotę składki na jej rzecz  w wysokości 50,00 zł na semestr.

 Kwotę tę należy wpłacać u skarbników grupowych do końca października.

Składka przeznaczona jest na upominki, nagrody  i dofinansowanie wspólnych imprez dla dzieci.

Przewodnicząca Rady Rodziców