Rekrutacja do przedszkola.

SZANOWNI PAŃSTWO!

Niebawem rozpocznie się rekrutacja na nowy rok szkolny 2021/2022.

W zakładce REKRUTACJA znajdą Państwo terminy  i kryteria przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i  postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022.

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 odbędzie się poprzez nabór elektroniczny (możliwe będzie również złożenie wniosku w przedszkolu na dotychczasowych zasadach).

Więcej informacji w zakładce REKRUTACJA

Przy rekrutacji do przedszkola nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Przed rozpoczęciem rekrutacji rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie od 25 lutego do 3 marca 2021 r. godz. 8:00 na rok szkolny 2021/2022.