Rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja do Przedszkola Publicznego Bajkowy Las w Lesznie na rok szkolny 2020/21.

Zapisy do Przedszkola Publicznego Bajkowy Las w Lesznie odbywają się w ciągu roku w systemie ciągłym tj. w miarę posiadania wolnych miejsc w przedszkolu.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się 09/03/2020 r.

  1. Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 odbędzie się poprzez nabór elektroniczny (możliwe będzie również złożenie wniosku na dotychczasowych zasadach)
  2. Rodzic składa wniosek tylko do przedszkola pierwszego wyboru.
  3. Przed rozpoczęciem rekrutacji rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu. Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego składamy od 02.03.2020 do 05.03.2020
  4. Dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
  5. Dzieci w wieku 3 – 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
  6. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli publicznych przeprowadza się na wolne miejsca w danym przedszkolu. Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Leszna. Rekrutacja dzieci zamieszkałych poza obszarem Miasta Leszna możliwa będzie, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w przypadku dysponowania wolnymi miejscami w przedszkolach  w postępowaniu uzupełniającym.
  7. Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020 składają u dyrektora przedszkola deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego od 02.03.2020 do 05.03.2020. do godz. 12:00
  8. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Szczegółowy terminarz oraz kryteria rekrutacji znajdą Państwo poniżej:

TERMINARZ REKRUTACJI pobierz
KRYTERIA REKRUTACJI pobierz

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wniosek o przyjęcie do przedszkola Pobierz
Oświadczenie o zatrudnieniu/uczeniu się Pobierz
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu Pobierz
Oświadczenie o wielodzietności Pobierz