Zajęcia

Zajęcia

Cała Polska czyta dzieciom

Czytanie rozwija język, język zaś stanowi podstawę dla myślenia. Tymczasem wielu ludzi choć umie czytać – nie czyta. Dlaczego? Ponieważ: nawyk czytania i miłość do książek musi powstać w dzieciństwie.

W naszym przedszkolu będziemy uczyć dzieci czytania, dbania o to, by lubiły czytać, rozbudzać w nich zapał do książek, dokładać starań, by czytanie stało się dla nich potrzebą i ogromną przyjemnością.  W związku z tym od drugiego półrocza realizowany będzie Program Cała Polska Czyta Dzieciom  – POZNAJEMY POLSKIE BAŚNIE I LEGENDY:

LUTY – Smok wawelski, Królewna żabka, Bazyliszek, Zatopione miasto

MARZEC – Popiel, Księżniczka Kunegunda, Toruńskie pierniki, Legenda o Lesznie

KWIECIEŃ – Kwiat paproci, Wiano Świętej Kingi, Złota kaczka, O wężowej wdzięczności,

MAJ – O królewiczu i trzech wronach, Syrena, Stopka Królowej Jadwigi,

CZERWIEC – Janosik, Nieposłuszna flądra, Studnia Trzech braci, Szabla króla Zygmunta

W każdy poniedziałek – grupa Motylki, wtorek – grupa Poziomek, środa – grupa Jeżyki, czwartek – grupa Muchomorki, piątek – grupa Biedronki.

Zajęcia sportowe „Przedszkole Młodego Sportowca”

Ruch to zdrowie  a zdrowym ciele, zdrowy duch.

Zajęcia odbywać się będą w specjalnie dostosowanej sali sportowej w pełni wyposażonej w sprzęt sportowy (drabinki, ławeczki, bramki, piłki, materace, szarfy), oraz na świeżym powietrzu według harmonogramu:

grupa Biedronki – środa i piątek
grupa Muchomorki – środa
grupa Jeżyki, Poziomki, Motylki – co dwa tygodnie.

Po za w/w zajęciami w sali sportowej, ćwiczenia ruchowe odbywają się codziennie w salach poszczególnych grup.

Zajęcia rytmiczno-taneczne

Taniec to nie tylko ruch i muzyka. Zajęcia taneczne prowadzone z dziećmi w tym wieku mają pozytywny wpływ na wiele płaszczyzn rozwoju. W każdy poniedziałek (grupa Biedronki i Muchomorki) oraz w każdy piątek (grupa Jeżyki, Poziomki, Motylki) dzieci korzystają z dodatkowych bezpłatnych zajęć tanecznych prowadzonych przez firmę zewnętrzną.

Zajęcia językowe – j. angielski

Celem zajęć językowych w przedszkolu jest:  przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych Zajęcia mają formę zabaw z wykorzystywaniem krótkich form wierszowanych i piosenek oraz wdrażających dzieci do rozumienia poleceń nauczyciela w języku obcym, prowadzenia dialogów.
Zajęcia prowadzone są przez Panią Basię codziennie we wszystkich grupach wiekowych  (od stycznia również  dla grupy 2,5 latków).

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z deficytami i zaburzeniami rozwojowymi jak również prowadzone są zajęcia grupowe dla pozostałych dzieci. Po wcześniejszych badaniach przesiewowych.

Zajęcia prowadzi Pani Julita współpracująca z naszą placówką kolejny rok szkolny,

Zajęcia z psychologiem

Głównym celem tych zajęć jest kompleksowe stymulowanie rozwoju w celu uruchomienia mechanizmów wyrównujących istniejące dysharmonie rozwojowe.

Wsparcie psychologiczne ważne jest zarówno dla dzieci „wycofanych”, nieśmiałych, jak też dla tych bardzo energicznych i przebojowych, które miewają trudności w przestrzeganiu zasad.

Zajęcia  multimedialne

W naszym przedszkolu posiadamy monitor interaktywny.  Jest to pomoc dydaktyczna, która wspomaga pracę nauczyciela i ukierunkowuje dziecko na: celowe i efektywne wykorzystywanie zdobyczy współczesnych osiągnięć technologicznych.

By uatrakcyjnić pobyt w placówce od drugiego półrocza wprowadzamy dodatkowe zajęcia multimedialne, z których będą korzystać wszystkie dzieci z każdej grupy wiekowej. Na zajęciach monitor interaktywny wykorzystywany będzie nie tylko podczas zajęć dydaktycznych ale będzie również wykorzystywany do rozwiązywania: zagadek, rebusów, układania puzzli, wykonywania ćwiczeń grafomotorycznych, rozwija spostrzegawczość, ćwiczenia pamięci.

Zajęcia odbywać się będą w grupach Biedronki i Muchomorki raz w tygodniu, natomiast dla grupy Jeżyki, Poziomki i Motylki raz na dwa tygodnie.

 

W związku z indywidualnymi potrzebami dzieci w placówce prowadzone są również zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne lub  indywidualne i grupowe zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci które tego wymagają.