Zapisy na 12 listopada

Drodzy Rodzice przypominamy, że w najbliższym miesiącu przypadają dni ustawowo wolne od pracy w których przedszkole będzie zamknięte. Jest to poniedziałek 1 listopada oraz czwartek 11 listopada.

Przypominamy, że na 12 listopada prowadzone są zapisy na grupę zbiorczą w związku z częstą absencją dzieci w dniu poświątecznym, który przypada na piątek.

Zapisy trwają od 25 do 29 października 2021 r.

W przypadku chęci zapisania dziecka na  grupę zbiorczą w/w okresie, rodzic zobowiązany jest do wypełnienia wniosku (załącznik 2 do umowy i dostarczenia do biura przedszkola w terminie, za potwierdzeniem odbioru).

ZAŁĄCZNIK 2

 

W przypadku nieusprawiedliwionej (wyłącznie zwolnieniem lekarskim) nieobecności dziecka  12 listopada po złożeniu  załącznika 2, opłaty za wyżywienie nie będą odliczane.